Fantastyczny prezent

Znajdź pomysł na prezent na każdą okazję...

Boże Narodzenie - koledy

Boże Narodzenie - kolędy..."Cicha Noc", "Bóg się Rodzi", "Lulajże Jezuniu"

Kolęda - "Lulajże Jezuniu"
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
a Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
utulże zemdlone łkaniem wardzeczki.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże różyczko najozdobniejsza,
lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...

Matuniu kochana, już odchodzimy,
małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.
Lulajże, Jezuniu...

Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.
Lulajże, Jezuniu...

Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże, Jezuniu...


Kolęda - "Bóg Się Rodzi "
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz Niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje.
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Nie mało cierpiał, nie mało,
żeśmy byli winni sami.
A Słowo...

W nędznej szopie urodzony,
żłób Mu za kolebkę dano;
cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
witać Go przed bogaczami.
A Słowo...

Potem i króle widziani
cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo...

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo...


Kolęda - "Jezus Malusieńki"
Jezus Malusieńki leży nagusieńki,
płacze z zimna, nie dała Mu
Matula sukienki.

Bo uboga była,
rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię uwinąwszy,
siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki,
ani poduszeczki,
we żłobie Mu położyła
siana pod główeczki.

Dziecina się kwili,
Matusieńka lili,
w nóżki zimno, żłóbek twardy,
stajenka się chyli.

Pokłon oddawajmy,Bogiem je wyznajmy
to Dzieciątko ubożuchne
ludziom ogłaszajmy.


Koleda - "Wśród nocnej ciszy"
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości:

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina.


Kolęda - "Dzisiaj w Betlejem"
Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina, Że Panna czysta,
Że Panna czysta, Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje. I Józef Święty,
I Józef Święty, Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, Choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi, Przecież On wkrótce,
Przecież On wkrótce, Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...
I Trzej Królowie, I Trzej Królowie
Od wschodu przybyli, I dary Panu
I dary Panu, Kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, Pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa. Króla nad królmi,
Króla nad królmi, Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...


Kolęda - "Cicha Noc"
Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem. (2 x )

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskich głosem pieni,
gdzie się spełnił cud. (2 x )

Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odpuszczenie win. (2 x )


Kolęda - "Dzisiaj w Betlejem"
Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina, Że Panna czysta,
Że Panna czysta, Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje. I Józef Święty,
I Józef Święty, Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, Choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi, Przecież On wkrótce,
Przecież On wkrótce, Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...
I Trzej Królowie, I Trzej Królowie
Od wschodu przybyli, I dary Panu
I dary Panu, Kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, Pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa. Króla nad królmi,
Króla nad królmi, Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...


Kolęda - "Gdy Śliczna Panna"
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu!

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
Li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy,
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku,
Li li li li laj, miluchny Robaczku.


Fantastyczny prezent na każdą okazję Prezent dla każdego - prezent -
Prezenty dajemy z różnych okazji, ale w każdym przypadku obdarowywanie niesie wiele radości zarówno osobie obdarowanej jak i wręczającej upominek. Jest wiele okazji w ciągu roku, kiedy dawanie prezentów jest już tradycją. Urodziny, imieniny, rocznice, święta. Jest jednak szereg okazji bardziej indywidualnych, kiedy prezent sprawi równie ogromną radość m.in. ukończenie szkoły, nowa praca, narodziny dziecka, kupno nowego mieszkania. Uczczenie tych momentów małym upominkiem na pewno będzie miła niespodzianką dla osoby obdarowanej.