Fantastyczny prezent

Znajdź pomysł na prezent na każdą okazję...

Mikołajki - historia Świętego Mikołaja

Mikołajki 6 grudzień - świeto Mikołaja

Świety Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Mikołaj był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, Mikołaj chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze.Dzień Świętego Mikołaja Święty Mikołaj został wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił Święty Mikołaj, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, Święty Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Po długich latach błogosławionych rządów Święty Mikołaj odszedł z tego świata do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego Mikołaja zostało pochowane z czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił grobowiec Świętego Mikołaja w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.Współczesna postać Świętego Mikołaja

O popularności Świetego Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za Świetego Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach: "Święty Mikołaj" przychodzi w przebraniu biskupa do domów, przyjeżdża na saniach, zakłada czerwone ubranie, czerwoną czapkę i okulary. W sklepach przez cały już Adwent "Mikołaje" wręczają prezenty dzieciom, kupione przez rodziców. Podobiznę Świętego Mikołaja opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać Świętego Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy.

W Polsce kult Świetego Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Świety Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących potrzebach.

W ikonografii Święty Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są miedzy innymi - anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.

Dziś 6 grudnia w Mikołajki, dzieci nie mają wątpliwości, że Święty Mikołaj przyszedł do nich osobiście. I wróci w Wigilię z workiem pełnym prezentów!

Mikołajki 6 grudzień - Mikołajki


Fantastyczny prezent na każdą okazję Prezent dla każdego - prezent -
Prezenty dajemy z różnych okazji, ale w każdym przypadku obdarowywanie niesie wiele radości zarówno osobie obdarowanej jak i wręczającej upominek. Jest wiele okazji w ciągu roku, kiedy dawanie prezentów jest już tradycją. Urodziny, imieniny, rocznice, święta. Jest jednak szereg okazji bardziej indywidualnych, kiedy prezent sprawi równie ogromną radość m.in. ukończenie szkoły, nowa praca, narodziny dziecka, kupno nowego mieszkania. Uczczenie tych momentów małym upominkiem na pewno będzie miła niespodzianką dla osoby obdarowanej.